ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τροποποίηση τεκμηρίων εξόφλησης αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών Μαθητείας

ΤΕΚΜΗΡΙΑ-ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ-03-02-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. Ε΄ ΦΑΣΗΣ & ΠΠΠ 2021

01 Φεβρουαρίου 2021
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ σύμφωνα με τις
τελευταίες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ,
δεν θα προχωρήσει στην έκδοση Αποφάσεων Λειτουργίας των
τμημάτων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. της Ε΄ Φάσης και Προπαρασκευαστικού
Προγράμματος Πιστοποίησης 2021, έως ότου λάβει νεότερη ενημέρωση.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-700Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΟΜΕΑ

03 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ, μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς της Μαθητείας, να επικαιροποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα πεδία για την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Εργαστηριακού μαθήματος και του Προγράμματος στο χώρο εργασίας στις 3 ακόλουθες ημερομηνίες: 30/09/2020, 15/10/2020, 30/10/2020.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητευόμενοι δεν ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χώρο εργασίας  μέχρι και τις 15/11/2020, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των μαθητευόμενων αυτών στους Υπευθύνους Μαθητείας των Π.Δ.Ε. στις οποίες ανήκουν, με κοινοποίηση στο Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ( depek_mathiteia@minedu.gov.gr.)

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα δεν έχει γίνει Επικαιροποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα από όλες τις Σχολικές Μονάδες των ΕΠΑ.Λ..

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, το συντομότερο δυνατόν!


Με στόχο τη βέλτιστη παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της Δ’ Φάσης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας προστέθηκε στο Πληροφορικό Σύστημα Μαθητείας στην επιλογή “Διαχείριση Τμημάτων – Παρουσιολόγιο” ο σύνδεσμος “Ολοκλήρωση Μαθητείας”. Στο σύνδεσμο αυτό συμπληρώνονται τα εξής πεδία:

α) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του εργαστηριακού μαθήματος. Στο πεδίο αυτό αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία το τμήμα ολοκλήρωσε το εργαστηριακό μάθημα ή η εκτιμώμενη ημερομηνία που θα το ολοκληρώσει,

β) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του Προγράμματος στο χώρο εργασίας. Στο πεδίο αυτό αναγράφεται  η ημερομηνία κατά την οποία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ο τελευταίος μαθητευόμενος ή η εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο χώρο εργασίας ο τελευταίος μαθητευόμενος του τμήματος. 

Η συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων γίνεται μέσα από τη διαδρομή:  “Διαχείριση Τμημάτων – Παρουσιολόγιο” > “Ολοκλήρωση Μαθητείας” σε κάθε τμήμα του ΕΠΑ.Λ.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ, μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς της Μαθητείας, να επικαιροποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα πεδία για την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Εργαστηριακού μαθήματος και του Προγράμματος στο χώρο εργασίας στις 3 ακόλουθες ημερομηνίες: 30/09/2020, 15/10/2020, 30/10/2020. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητευόμενοι δεν ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χώρο εργασίας  μέχρι και τις 15/11/2020, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των μαθητευόμενων αυτών στους Υπευθύνους Μαθητείας των Π.Δ.Ε. στις οποίες ανήκουν, με κοινοποίηση στο Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ( depek_mathiteia@minedu.gov.gr.)

Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας


24-09-20 Πρόσκληση για προσφορά θέσεων μαθητείας στον ιδιωτικό τομέα από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για την προσφορά θέσεων μαθητείας για την περίοδο 2020-2021 (έναρξη τμημάτων τον Οκτώβριο του 2020) απευθύνει η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί «στρατηγικό εταίρο» στην αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της μαθητείας, γι’ αυτό και ο Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. κ. Γεώργιος Βούτσινος απέστειλε και σχετική επιστολή στους Προέδρους όλων των κοινωνικών εταίρων, για συμμετοχή και υποστήριξη των μελών τους στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας. 

Όσοι ιδιωτικοί φορείς επιθυμούν να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά τον θεσμό της μαθητείας, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως εκπαιδευτική διαδρομή για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο portal του Ο.Α.Ε.Δ. http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET για την είσοδο τους έως τις 2/10/2020.

Οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται το Ενημερωτικό σημείωμα για εργοδότες 2020-2021 για περαιτέρω πληροφορίες.

Η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. στηρίζει την αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στις προτεραιότητές της για παροχή προσόντων στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων εντάσσεται και ο θεσμός της μαθητείας, που στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των εκπαιδευτικών δομών με τους φορείς απασχόλησης και υλοποιείται για να καταστεί πραγματικότητα η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στην αντίστοιχη διυπουργική πρόσκληση για θέσεις μαθητείας στο δημόσιο τομέα, ανταποκρίθηκαν ευρέως οι φορείς του δημόσιου τομέα και αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ_ΓΙΑ_ΙΔΙΩΤΕΣ_ΠΕΡΙΟΔΟΥ_2020_-_2021


ΛΑΜΙΑ 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Σύμφωνα με τον πίνακα που μας έχει σταλθεί από το Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑΛ και Μάθησης στο Χώρο εργασίας depek_mathiteia@minedu.gov.gr.

ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 2021ΝΟΜΟΣΑΡ ΑΠΟΦΑΣΗΣΣχόλιο ΑπόφασηςΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑΕΝΕΡΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣ107/2020ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 2021ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣ107/2020ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 2021ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣ107/2020ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 2021ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ111/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ111/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ111/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ111/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ111/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ111/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ111/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ111/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ111/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΠΡ 16/23-7-20 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ “ΔΙΟΚΛΕΙΟ” ΚΥ ΚΥΜΗΣ “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”ΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΠΡ 16/23-7-20 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ “ΔΙΟΚΛΕΙΟ” ΚΥ ΚΥΜΗΣ “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”ΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ78/2020ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 2021ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣ78/2020ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 2021ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ208/2020ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 2021ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ208/2020ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 2021ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ208/2020ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ 2021ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ7/103/2020ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 21 ΜΕ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ7/103/2020ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 21 ΜΕ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ7/103/2020ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 21 ΜΕ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ17/2020ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ 20 ΚΑΙ 21ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ17/2020ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ 20 ΚΑΙ 21ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ83/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ83/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ153/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ153/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ153/2020ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΡ 14/30-6-20 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΡ 14/30-6-20 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΌΧΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΡ 14/30-6-20 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΌΧΙ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα εκτός της απόφασης με ΑΔΑ οφείλουν να αποστείλουν

για το οικονομικό έτος 2020

        βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ

•        απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ

για το οικονομικό έτος 2021

•        απόφαση προέγκρισης πίστωσης με ΑΔΑ

Να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr  και mathiteia@oaed.gr, σύμφωνα με την «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ» με αριθμό με Πρωτ. 77324/Υ1/19-6-2020!

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, το αργότερο μέχρι το τέλος της επομένης εβδομάδας με καταληκτική ημερομηνία 18/09/2020!

Ο Συντονιστής της Ομάδας Υπευθύνων για θέματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Δημήτριος Καβαλιέρος (ΠΕ 83)

Electrical Engineering MSc. Med. & PhD Candidate – University of Thessaly

       e-mail: dkmathiteia@gmail.com
       Προσωπικό e-mail:jimch70@gmail.com
       Σταθερό Τηλ.: 2231066151(εσωτερικό:119)
       Fax: 2231066167
       Κινητό τηλ.: +30 6979677066
       website: www.iimkava.com